babskiewnetrze.pl

moda, dom, lifestyle, praca, zdrowie

jak wyliczyć ulgę dla klasy średniej
Praca

Ulga dla klasy średniej – co trzeba o niej wiedzieć?

Ulga dla klasy średniej to stosunkowo nowe rozwiązanie. Ma ono na celu chronić klasę średnią przed skutkami ostatnio wprowadzonych zmian. Ulga ta będzie przysługiwać pracownikowi, którego dochód z umowy o pracę wynosić będzie od 5701 zł brutto do 11141 zł brutto. Obowiązuje ona od stycznia 2022roku.

Kto jest uprawniony do korzystania z tej ulgi?

Ulga dla klasy średniej przeznaczona jest dla osób, które są zatrudnione na podstawie stosunku o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Dotyczy też przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, a podatek rozliczają na zasadach ogólnych, w skali podatkowej.
Z ulgi tej nie mogą skorzystać osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, umowy o dzieło, niektórzy emeryci oraz podatnicy, który płacą podatki według stawki liniowej. Najnowsze zmiany w prawie podatkowym pozwalają na rozszerzenie ulgi dla klasy średniej. Będą do niej włączeni emeryci, których emerytury nie przekraczają kwoty 12800 zł miesięcznie. To samo dotyczyć będzie nauczycieli akademickich mających wysokie koszty uzyskania przychodu, a także zleceniobiorców. Premier obiecał także każdemu, kto stwierdzi pod koniec roku, że stracił na Polskim Ładzie, a nie przekroczył miesięcznej sumy 12800 zł, rekompensatę.

Jak wyliczyć ulgę dla klasy średniej?

Sposoby na to, jak wyliczyć ulgę dla klasy średniej, są dwa. Uzależnione są one od wysokości przychodów, a obliczone za pomocą dwóch wzorów. Przychody roczne od kwoty 68412zł do 102588 zł są obliczane za pomocą wzoru. Wzór ten to [(kwotaprzychodówx6,68%)-4566]:0,17.
Jeśli przychody roczne wynoszą ponad 102588 zł do 133692zł stosuje się wzór [(kwota przychodówx-7,35%))+9829zł]:0,17.
Wyliczenie ulgi, w przypadku kiedy pracownik ma tylko jedną wypłatę, dla księgowego nie stanowi problemu, natomiast jeśli osoba posiada kilka źródeł dochodu, rozliczenie musi obejmować wszystkie wypłaty, ewentualne premie, nieodpłatne świadczenia albo nagrody i wtedy sprawa nie jest taka prosta.

Ulga podatkowa dla klasy średniej – co jeszcze trzeba o niej wiedzieć?

Ulga ta dotyczy przychodów z pracy. W przypadku kiedy podatnik może skorzystać z ulgi, ale dostaje także przychody z tytułu umowy o dzieło, zasiłków, wynajmu to te dodatkowe przychody nie będą uwzględniane w wyliczeniu ulgi. Ulgę obliczoną według jednego z dwóch wzorów odlicza się od podstawy opodatkowania, a nie od podatku, tak więc podatnik może zyskać kwoty od kilku złotych do maksymalnie dwóch tysięcy.
Ulgę tą oblicza się na mocy prawa, więc jest naliczana automatycznie, tak więc nie trzeba składać żadnych specjalnych wniosków. Z ulgi tej można natomiast dobrowolnie zrezygnować, w tym wypadku jednak potrzebne jest złożenie wniosku. Jeśli to nie nastąpi to pracodawca jest zobowiązany zastosować ta ulgę, jeśli wynagrodzenie pracownika jest zgodne z ustalonymi przez rząd zasadami.
Ulgę tą można stracić, wtedy kiedy pracownik zarobi mniej, albo więcej, utraci pracę, albo pójdzie na urlop macierzyński.