babskiewnetrze.pl

babskiewnetrze.pl – moda, dom, lifestyle, praca,zdrowie

samozatrudnienie
Lifestyle

Na czym polega samozatrudnienie?

Samozatrudnienie to coraz częściej wybierana forma zarobkowania na swój własny koszt. Wiele osób decyduje się przejść na tę formę, z uwagi na fakt, że zmuszone zostają one sytuacją zawodową. Warto dowiedzieć się, na czym polega samozatrudnienie i czy jest opłacalne.

Co to jest samozatrudnienie?

Osoby, które wybrały samozatrudnienie, wymieniają wiele zalet takiego rozwiązania. Ciężko znaleźć jedną definicję opisującą to zjawisko, ponieważ jest to bardzo skomplikowane i utrudnione ze względu na wiele czynników. Polskie przepisy prawne nie definiują samozatrudnienia, z tego też powodu znalezienie legalnego opisu takiej formy zarobkowania jest niemożliwe. Jednakże można założyć, że samozatrudnienie to sytuacja, w której osoba fizyczna podejmuje się działalności gospodarczej na własny rachunek i oczywiście na własną odpowiedzialność. Osoba fizyczna to każdy człowiek mający prawa i zobowiązania. Warto zaznaczyć, że pełną zdolność do samodzielnego kształtowania sytuacji prawnej, która polega głównie na zaciąganiu zobowiązań, jest uzyskiwana w momencie osiągnięcia pełnoletności. Mówi się czasem również o ograniczonej zdolności prawnej, którą nabywa się wraz z przekroczeniem 13 roku życia.

Co to jest działalność gospodarcza?

Jest to nic innego jak firma, będąca przedsiębiorstwem prowadzonym w celu zarobkowania. Jest to jedna z podstawowych form podmiotu aktywnego na rynku, który prowadzony jest przez przedsiębiorcę. Polski system prawny definiuje w kilku ustawach samozatrudnienie. Osoby fizyczne, które wykonują działalność fizyczną to przedsiębiorcy. Tak jak zostało to wyżej opisane, jest to jedna z podstawowych form działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że z tej formy prowadzenia zarobkowania nie mogą korzystać osoby prawne. Osoby fizyczne muszą zgłosić swoją działalność do urzędu poprzez dokonanie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. Zasady funkcjonowania działalności gospodarczej opisane są w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Zalety samozatrudnienia?

W Polsce samozatrudnienie to nic innego jak prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Osoby samozatrudnione chwalą taką formę zarobkowania, ponieważ ma ona wiele pozytywnych aspektów. Przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą chwalą sobie to za lepsze zarobki, które jak wiadomo, często są ograniczane w przypadku zatrudnienia na umowie o pracę. Najważniejsze jest to, że osoba samozatrudniona sama decyduje o tym, ile ma pracować i w jaki sposób wykonać zlecenie. Może ona również wyznaczyć sobie czas pracy. Nie jest się związanym z jednym, lecz z kilkoma pracodawcami. Jak wiadomo, im więcej zleceń wykona taka osoba, tym więcej zarobi. Warto więc nawiązywać współpracę z jak największą liczbą zleceniodawców, ponieważ przekłada się to na realne zarobki. Wiele osób, które prowadzą taką działalność wymienia również to, że można spełnić się zawodowo. Jest to motywowane tym, że osoba, która decyduje się na samozatrudnienie, może spełniać własne wizje, które mogą być ograniczane przez pracodawcę w czasie pełnienia obowiązków na podstawie umowy o pracę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.