babskiewnetrze.pl

moda, dom, lifestyle, praca, zdrowie

ile godzin pracy w miesiącu
Praca

Ile godzin pracy w miesiącu na pełen etat?

Zawarcie umowy o pracę na cały etat zobowiązuje nas do przepracowania pewnej stałej liczby godzin w danym okresie rozliczeniowym. Czasami ustalenie dokładnego wymiaru godzin nie jest proste, ze względu na występowanie różnego rodzaju świąt i innych dni wolnych od pracy. Jak zatem bezbłędnie obliczyć ile godzin pracy mamy przepracować w danym miesiącu?

Jak obliczyć czas pracy?

Podstawą wszelkich wyliczeń powinno być przemnożenie 40 godzin, które powinniśmy przepracować tygodniowo, przez liczbę tygodni przypadających na konkretny miesiąc. Jednak miesiąc zazwyczaj nie składa się tylko z pełnych tygodni. Dlatego pozostałe dni pracy mnożymy przez 8 i dodajemy do poprzedniego wyniku. Natomiast jeśli w okresie rozliczeniowym występuje jakiekolwiek święto, nieprzypadające na niedzielę, to wówczas dodatkowo należy odjąć od podstawowego czasu pracy 8 godzin za każdy świąteczny dzień. Ponadto od czasu pracy należy odjąć także wszystkie dni usprawiedliwionej nieobecności.

Harmonogram pracy a prawo do odpoczynku

W związku z powyższym dokładna liczba godzin pracy w miesiącu może się wahać między 160, a nawet 180 godzin pracy. Wszystko zależy od charakterystyki danego miesiąca. Dlatego, aby zawsze wiedzieć, ile godzin pracy w miesiącu nam przypada, warto wydrukować sobie harmonogram pracy otrzymany od pracodawcy i powiesić go w dobrze widocznym miejscu. Taki harmonogram pracodawca powinien dostarczyć pracownikowi najpóźniej na tydzień przed danym okresem rozliczeniowym, który zaś nie może być krótszy niż jeden miesiąc. Co ważne pracownikowi w każdej dobie przysługuje prawo do co najmniej 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. Nie dotyczy ona bowiem kadry kierowniczej wysokiego szczebla oraz wszystkich sytuacji związanych z naprawianiem awarii, czy ratowaniem ludzkiego życia.

Praca w godzinach nadliczbowych

Co w sytuacji, gdy pracodawca wymaga od nas pracy w godzinach nadliczbowych? Branie nadgodzin w pracy jest bardzo popularnym i powszechnym zjawiskiem, pracodawca nie może jednak dowolnie przypisywać pracownikom nadgodzin, zawsze musi robić to w zgodzie z kodeksem pracy i obowiązującym harmonogramem pracy. Przede wszystkim praca w godzinach nadliczbowych musi być uargumentowana albo specjalną potrzebą pracodawcy, albo koniecznością prowadzenia akcji ratowniczej. Poza tym łącznie liczba nadgodzin w danym okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć wymiaru 48 godzin, a w skali roku nie powinna wynosić więcej niż 150 godzin, jeśli wynika tylko ze szczególnych potrzeb pracodawcy. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, gdy pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym lub rodzaj prowadzonej przez niego działalności nie wymaga ustalenia regulaminu pracy. Wówczas limit nadgodzin można ustalać indywidualnie.

Podsumowując, ustalenie dokładnego czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym, wymaga poczynienia pewnych konkretnych obliczeń, ale warto to zrobić, by wiedzieć, jaka dyspozycyjność będzie od nas wymagana w danym miesiącu oraz kiedy ewentualnie możemy zacząć planować swój urlop.