babskiewnetrze.pl

moda, dom, lifestyle, praca, zdrowie

praca zdalna kodeks pracy
Praca

Praca zdalna kodeks pracy – co warto wiedzieć?

Światowa pandemia koronawirusa zmieniła nasze życia na wielu płaszczyznach. Nie tylko w zakresie wyjazdów zagranicznych, funkcjonowania firm czy też obowiązku noszenia maseczek, lecz również od strony zawodowej. Jedną ze zdecydowanie największych zmian jest upowszechnienie się pracy zdalnej, czyli tzw. home office. Pomimo tego, że praca zdalna praktykowana jest już od jakiegoś czasu, coraz częściej pada pytanie, jak wygląda kwestia jej uregulowania od strony kodeksu pracy.

Czym jest praca zdalna?

Jeśli chce się zrozumieć, jak wygląda regulacja pracy zdalnej w kodeksie pracy, trzeba w pierwszej kolejności dowiedzieć się, czym praca zdalna w ogóle jest. Jak więc wygląda definicja takiego rodzaju wykonywania pracy?
Praca zdalna to taka forma wykonywania czynności zawodowych, które realizowane są nie w zakładzie pracy, czyli np. w biurze, lecz we własnym domu korzystając najczęściej z własnego sprzętu. Oznacza to więc, że pracownik nie musi dojeżdżać do miejsca pracy, aby wykonywać swoje obowiązki, ponieważ wszystkie zadania zlecane mu przez pracodawcę wykonuje w domu.

Praca zdalna kodeks pracy — czy jest uregulowana?

Taka forma zatrudnienia od razu zaczęła wzbudzać niemałe kontrowersje. Oczywiście pracownik ma tę ogromną zaletę, że nie jest kontrolowany podczas wykonywania swoich zajęć i nie musi ponosić kosztów związanych z dojazdem, lecz z drugiej strony znacznie zwiększa się ilość zużywanego przez niego prądu, a także zużyciu ulega posiadany przez pracownika sprzęt komputerowy. Nic więc dziwnego, że wiele pracujących w taki sposób osób zastanawia się nad tym, jak praca zdalna wygląda w kodeksie pracy.
Jak się okazuje, na tę chwilę w kodeksie pracy nie ma w ogóle wzmianki o takiej formie wykonywania swoich zawodowych obowiązków. Prawnie jest to uregulowane poprzez specjalną ustawę covidową, lecz sam kodeks pracy o pracy zdalnej milczy. Ma się to zmienić już od 1 stycznia 2022 roku, gdy stosowne przepisy wejdą w życie.

Jak długo może trwać praca zdalna?

Fakt, że praca zdalna nie jest obecna w obecnie obowiązującym kodeksie pracy, nie powoduje tego, że nie jest ona w żaden sposób uregulowana prawnie. Jak się okazuje, istnieją bardzo szczegółowe przepisy dotyczące tego, ile może trwać praca zdalna. Jak to więc wygląda w szczegółach?
Przede wszystkim wiedzieć trzeba to, że praca zdalna może być wykonywana częściowo lub stale przez okres nie dłuższy niż 180 dni. Co więcej, może ona być wyznaczona przez pracodawcę, jeśli zaistnieją szczególne do tego okoliczności. Innymi słowy, pracownik nie może być wysłany na pracę zdalną bez wyraźnego powodu. Taką szczególną okolicznością może być stan epidemiczny, lecz również brak możliwości zapewnienia pracownikowi odpowiednich warunków pracy, które będą zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP.
Co bardzo ciekawe, praca zdalna w myśl nowych przepisów będzie możliwa nie tylko na wniosek pracodawcy, lecz również pracownika. Będzie to tzw. dopuszczalna praca zdalna, czyli 12 dni w roku, które pracownik będzie mógł na swój wniosek przepracować zdalnie.