babskiewnetrze.pl

moda, dom, lifestyle, praca, zdrowie

Dom

Jakie są rodzaje terapii?

Psychiatrzy i inni specjaliści w dziedzinie zdrowia psychicznego stosują kilka rodzajów terapii. Wybór rodzaju terapii zależy od konkretnej choroby i okoliczności, w jakich znajduje się pacjent, oraz od jego preferencji. Terapeuci mogą łączyć elementy różnych podejść, aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby osoby poddawanej leczeniu.

– Terapia poznawczo-behawioralna — pomaga ludziom zidentyfikować i zmienić szkodliwe lub nieskuteczne wzorce myślenia i zachowania, zastępując je bardziej trafnymi myślami i funkcjonalnymi zachowaniami. Może pomóc osobie skoncentrować się na bieżących problemach i sposobach ich rozwiązania. Często wiąże się to z ćwiczeniem nowych umiejętności w „prawdziwym świecie”. Może być także pomocna w leczeniu różnych zaburzeń, w tym depresji, lęku, zaburzeń związanych z traumą i zaburzeń odżywiania.

– Terapia interpersonalna jest krótkoterminową formą leczenia. Pomaga ona pacjentom zrozumieć podstawowe problemy interpersonalne, takie jak nierozwiązana żałoba, zmiany w rolach społecznych lub zawodowych, konflikty ze znaczącymi osobami oraz problemy w relacjach z innymi. Terapia może pomóc pacjentom nauczyć się zdrowych sposobów wyrażania emocji oraz sposobów poprawy komunikacji i relacji z innymi. Najczęściej stosuje się ją w leczeniu depresji.

– Dialektyczna terapia behawioralna to szczególny rodzaj terapii behawioralnej, która pomaga regulować emocje. Jest ona często stosowana w leczeniu osób z przewlekłymi myślami samobójczymi oraz osób z zaburzeniami osobowości typu borderline, zaburzeniami odżywiania i PTSD. Terapia uczy nowych umiejętności, pomagając ludziom wziąć osobistą odpowiedzialność za zmianę niezdrowego lub destrukcyjnego zachowania. Obejmuje ona zarówno terapię indywidualną, jak i grupową.

– Terapia psychodynamiczna opiera się na założeniu, że na zachowanie i samopoczucie psychiczne wpływają doświadczenia z dzieciństwa oraz niewłaściwe, powtarzające się myśli lub uczucia, które są nieświadome. Osoba pracuje z terapeutą nad zwiększeniem samoświadomości i zmianą starych wzorców, dzięki czemu może w pełni przejąć odpowiedzialność za swoje życie.

– Psychoanaliza jest bardziej intensywną formą terapii psychodynamicznej. Sesje odbywają się zwykle trzy lub więcej razy w tygodniu.

– Terapia wspierająca wykorzystuje wskazówki i zachętę, aby pomóc pacjentom rozwinąć ich własne zasoby. Pomaga budować poczucie własnej wartości, redukować lęk, wzmacniać mechanizmy radzenia sobie oraz poprawiać funkcjonowanie w społeczeństwie i społeczności. Psychoterapia wspierająca pomaga pacjentom radzić sobie z problemami związanymi z ich stanem zdrowia psychicznego, które z kolei wpływają na resztę ich życia.

Dodatkowe terapie stosowane czasem w połączeniu z psychoterapią to między innymi:

– terapia z udziałem zwierząt — praca z psami, końmi lub innymi zwierzętami, która przynosi komfort, pomaga w komunikacji i radzeniu sobie z traumą,

– terapia sztukami twórczymi — wykorzystanie terapii sztuką, tańcem, dramą, muzyką i poezją,

– terapia przez zabawę — pomaganie dzieciom w rozpoznawaniu emocji i uczuć oraz mówieniu o nich.

Nie bój się prosić o pomoc, jeżeli szukasz psychoterapeuty, polecamy zapoznać się z ofertą Harmonia Lux Med – https://harmonia.luxmed.pl/.